index.html - ABOUT US

 

ประวัติ 

จากร้านค้าเล็กๆที่ใช้ชื่อทางการค้าว่า "ตั้งฮั่วเส็ง" ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2505 บนทำเลทองเก่าแก่ของย่านการค้าที่ถูก เรียกขานว่า "บางลำพู" ร้าน" ตั้งฮั่วเส็ง" แรกเริ่มดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว สินค้าที่จำหน่ายได้แก่สินค้าประเภทอุปกรณ์ เย็บปักถักร้อยครื่องสำอาง ผ้าแฟชั่นและอุปกรณ์ ตัดเย็บต่างๆ โดยจดทะเบียนร้านค้าเป็น "ห้างหุ้นส่วน"ด้วยการทำงานและ การบริหารอย่างมานะพากเพียรจาก คนในตระกูล "จุนประทีปทอง" และพนักงานในร้านเพียง 10 คนทำให้ร้านค้าเล็ก ๆ นามตั้งฮั่วเส็ง" ได้เจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างรวดเร็วในประเภทธุรกิจเดียวกัน แต่ความเจริญก้าวหน้าของ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ตั้งฮั่วเส็ง" ไม่ อาจทนกระแส ความต้องการของผู้บริโภคในย่านบางลำพู และใกล้เคียงได้

ในปี 2524 สัญญาณแห่งการปรับเปลี่ยนได้บังเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อคนในตระกูล "จุนประทีปทอง"ได้ตัดสินใจปรับรูป แบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งฮั่วเส็ง เป็น "บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด" ที่เพียบพร้อมด้วยสินค้านานาชนิด ซึ่งได้ จัดหมวดหมู่ ของประเภทสินค้าต่าง ๆ ไว้ตามประเภท เช่นแผนกสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกสินค้าเครื่องไฟฟ้า แผนก สินค้า เครื่องเขียน แผนกเครื่องแต่งกายบุรุษ และสตรี ที่สำคัญ ยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านสินค้าเย็บปักถักร้อยโดยจัดให้มีแผนกเย็บปักถักร้อยที่มี พื้นที่เพิ่มขึ้นไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ขณะที่ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็งมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้มีอัตราการ เติบโตที่สูงขึ้น เช่นกัน ทำให้ผู้บริโภคมีอำนาจซื้อเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็งสาขาที่สองจึงถูก กำหนดไว้ณ ทำเลที่เหมาะสมที่สุดในย่านบางพลัด ปลายปี 2534 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็งสาขา ธนบุรี จึงได้เปิดบริการ ด้วยพื้นที่ของห้าง ฯ กว่า 30,000 ตารางเมตร อาคารพาณิชย์ 10 ชั้น อาคารที่จอดรถที่กว้างขวางสามารถบริการ ได้มากกว่า 1,200 คัน ถือได้ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัย แห่งหนึ่งในย่านนั้น ก้าว ย่างปีที่ 47 และ การเจริญเติบโตที่พร้อมไปกับพนักงาน ทำให้ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็งได้ สร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในด้านการ บริการที่ประทับใจนั้นเกิด จากการที่บริษัท ฯ เน้นการ พัฒนา และ ฝึกอบรมพนักงานของห้าง ฯ ให้ตระหนักถึงเป้าหมายของความสำเร็จร่วมกัน ทั้งมอบขวัญ และกำลังใจแก่พนักงานทุกชั้นทุกระดับที่มีความรู้ ความสามารถและทุ่มเท เพื่อให้ได้รับตำแหน่งหน้าที่ การงาน ที่สูงขึ้นและพร้อม ที่จะก้าวไปกับการขยายตัวของบริษัท ฯ 

ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็งไม่เคยหยุดนิ่งในการค้นหา หรือปรับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ สอดคล้องต่อการแข่งขันในอนาคต ทางห้างฯ ยังทุ่มงบประมาณครั้งใหญ่ในการออกแบบ และตกแต่ง พื้นที่ขายภายในใหม่อย่างต่อเนื่องของสาขาธนบุรี มีการคัดเลือกตัวสินค้าและแบรนด์สินค้าที่สอดรับกับ ความต้องการและไลฟ์สไตล์ ของลูกค้าในยุคนี้ การขยายพื้นที่สำหรับให้บริการลูกค้าควบคู่ไปกับการขาย อาทิจัด - ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแม่และเด็ก ( LITTLE & MOM CENTER) ในพื้นที่แผนกเด็กอ่อน ที่มีพยาบาลวิชาชีพคอยให้คำปรึกษา รวมถึงการจัดอบรมด้านความรู้ตั้งแต่ตั้งครรถ์จนถึงการคลอดและ ดูแลบุตร - สตูดิโอความงามทันสมัย ( FAIRY BEAUTY STUDIO ) ณ แผนกเครื่องสำอาง ที่มีห้องนวดหน้า นวดตัว ห้องพักผ่อน ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ไว้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงโลโก้ ให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยคงรูปแบบของความเป็นห้างสรรพสินค้าสำหรับครอบครัวยุคใหม่ อีกทั้งได้มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการบริหารและจัดการ สินค้า เช่น การสั่งซื้อ การวิเคราะห์การขาย ยอดสินค้าคงเหลือ ข้อมูลสมาชิก รวมถึง ระบบการให้ส่วนลดและสะสมยอด เพื่อประโยชน์ในการบริการลูกค้าให้สะดวก และสร้างความประทับใจ

 

ขอแสดงความนับถือ
วิโรจน์ จุนประทีปทอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด


คุณต้องการรับข่าวสารจากทางห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง หรือไม่ ? รับ ไม่รับ