นาฬกาจับเวลา รุ่น H-118 `

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 0012422591990009

หน้าจอขนาดใหญ่ ดิจิตอลตัวเลขเห็นชัด ใช้จับเวลา หรือ ทำกิจกรรมออกกำลังกาย ตั้งเวลาทำอาหาร ทำขนม เสียงเตือนดังชัดเจน

Share

หน้าจอดิจิตอล ขนาดใหญ่ ทำให้สามารถมองตัวเลข ชัดเจน

ตัวเลข คมชัดสะดวกกับการใช้งาน

ตั้งเวลา ในการจับเวลาได้สะดวก และง่ายดาย

เสียงเตือน ดังชัดเมือถึงเวลาที่กำหนด


หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลียนแปลง