KITCHEN PAPER

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 4975139533643

กระดาษซับน้ำ น้ำมัน กรองซุป ทำความสะอาด ขนาด 280X240 MM/ แผ่น บรรจุ 2 ม้วน

Share

กระดาษซับน้ำ น้ำมัน กรองซุป ทำความสะอาด สารพัดประโยชน์

บรรจุ 2 ม้วน 

 280X240 MM ขนาดกระดาษ 

ใช้งาน สะดวก 

หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลียนแปลง