ค้นพบ 1 รายการ จากคำว่า"เครื่องพะโล้ก้านถุงใหญ่ ตราแพะภูเขา"